Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

ZAŁĄCZNIK -OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 

ZAŁĄCZNIK - OŚWIADCZENIA PRODUCENTA ROLNEGO

 

ZAŁĄCZNIK - ZESTAWIENIE FAKTUR

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ