herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO