herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI-UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI