herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Referat Promocji i Kultury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI-UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ PORZĄDKOWE