herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty


KARTA USŁUGI - PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH


WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH