herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumentyKARTA USŁUGI - PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBESTWNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST