herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJACEJ NA DEMONTAŻU ORAZ PRZEKAZANIU DO UTYLIZACJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumentyKARTA USŁUGI -PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA DEMONTAŻU ORAZ PRZEKAZANIU DO UTYLIZACJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBESTWNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJACEJ NA DEMONTAŻU ORAZ PRZEKAZANIU DO UTYLIZACJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST