herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJACEJ NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumentyKARTA USŁUGI - PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ BILOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW