herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH/POMPY CIEPŁA

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty


KARTA USŁUGI -PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZYCH /POMPY CIEPŁA


WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH/POMPY CIEPŁA