herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ ,POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumentyKARTA USŁUGI -PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJWNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO