herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Ewidencja Podmiotów Gospodarczych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 

WNIOSEK - ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)