herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Ewidencja Podmiotów Gospodarczych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 

WNIOSEK - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)