herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

WNIOSEK NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

ZAŁĄCZNIK -OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 

ZAŁĄCZNIK - OŚWIADCZENIA PRODUCENTA ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK - ZESTAWIENIE FAKTUR