herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Ewidencja Podmiotów Gospodarczych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 

WNIOSEK -  WPIS / ZMIANA WPISU / ZAWIESZENIE / WZNOWIENIE / WYKREŚLENIE

 

 

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI :

     DODATKOWE MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

     UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA

 

     DODATKOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI (PKD)


     RACHUNKI BANKOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI

 

     DRUK POPRAWEK