herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WZORY DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty


                                                 

 DR-1                            IR-1                                ZR-1