herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WZORY DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty


                                                

                                       DL-1                             IL-1                                ZL-1