herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WZORY DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

WZORY DEKLARACJI  NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

                                                                

 DN-1                                       IN-1                                       ZN-1
                         Deklaracja na podatek           Informacja o nieruchomościach        Dane o nieruchomościach