herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO / CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW

 

WNIOSEK - ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO CUDZOZIEMCÓW

 

WNIOSEK - ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW