herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH


WNIOSEK - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI