herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO FAKTY ALBO STAN PRAWNY, WYNIKAJĄCY Z PROWADZONEJ PRZEZ ORGAN PODATKOWY EWIDENCJI, REJESTRÓW LUB Z INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEGO POSIADANIU

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZAŚWIADCZENIE O ILOŚCI HA PRZELICZENIOWYCH I INNE


WNIOSEK - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO FAKTY ALBO STAN PRAWNY, WYNIKAJĄCY Z PROWADZONEJ PRZEZ ORGAN PODATKOWY EWIDENCJI, REJESTRÓW LUB Z INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEGO POSIADANIU