herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 

WNIOSEK -  ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY