herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MPZP

 

WNIOSEK -  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO