herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ULGA W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ (ODPADY KOMUNALNE)


WNIOSEK  - ULGA W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI