herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIĘDZYCHODU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


WNIOSEK - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIĘDZYCHODU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI