herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ZGŁOSZENIE NIEWŁAŚCIWEGO WYKONYWANIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZGŁOSZENIE NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY


WNIOSEK - ZGŁOSZENIE NIEWŁAŚCIWEGO WYKONYWANIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH