herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW


WNIOSEK - WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW