herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL WCHODZĄCY W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIĘDZYCHÓD

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU

 

WNIOSEK - ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL WCHODZĄCY W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIĘDZYCHÓD