herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI


WNIOSEK - WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI