herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPLNEGO I PODŁĄCZENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Referat Komunalno - Środowiskowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPLNEGO I PODŁĄCZENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPLNEGO I PODŁĄCZENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ