herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Referat Spraw Obywatelskich

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI -  UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY


WNIOSEK -  O UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY