herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRSTRUKTURY TECHNICZNEJ

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

KARTA USŁUGI - ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


WNIOSEK - WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ